Saturday, September 1, 2012

۝ BUAH DAN TALAQ ۝


Kisah 32


Harmalah bin Yahya berkata, "Seorang lelaki berkata kepada Imam Syafi'i yang dia telah bersumpah untuk menceraikan isterinya jika dia makan sebiji buah atau membuangnya."

Imam Syafi'i menjawab, "Makanlah separuh dan buanglah separuh."

[Abu Hafsh Al-Mishri, Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran At-Tujaybi. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan Qaul Jadid.]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.