Saturday, September 1, 2012

۝ SALIM BIN ABDULLAH DAN KHALIFAH ۝


Kisah 44


Khalifah Hisyam bin Abdul Malik menunaikan haji. Ketika berada di Kaabah, dia berjumpa dengan Salim bin Abdullah bin Umar.
Hisyam berkata kepadanya, "Minta sesuatu kepadaku."
Salim menjawab, "Aku malu kepada Allah untuk meminta kepada selain-Nya di rumah-Nya."

Ketika Salim keluar dari Kaabah, Hisyam mengikutnya dan berkata kepadanya, "Sekarang kamu telah keluar dari Baitullah. Mintalah sesuatu daripadaku."
Salim bertanya, "Hajat dunia atau hajat akhirat?"
Hisyam menjawab, "Hajat dunia."
Salim berkata, "Aku tidak meminta dunia kepada Pemiliknya. Bagaimana aku boleh meminta kepada yang tidak memilikinya?"

[Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, cucu kepada Sayidina Umar. Tokoh ilmuan dan rujukan para sahabat dan antara imam Madinah yang dipercayai.]

[Hisyam bin Abdul-Malik, seorang Khalifah Bani Umayyah. Mewarisi kekhalifahan dari saudaranya Yazid II, Meninggal pada 743H dan digantikan oleh al-Walid II.]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.