Saturday, September 1, 2012

۝ KEDUA-DUA MATANYA PERNAH MELIHAT IMAM AN-NAWAWI ۝


Kisah 45


Pernah suatu hari Imam Taqiyuddin as-Subki menunggang unta yang disewa untuk menziarahi makam Imam An-Nawawi. Dalam perjalanan, dia mendengar pengiring untanya berdebat dengan seseorang tentang permasalahan tayamum. Pengiring unta berkata, "Aku telah bertanya masalah ini kepada Yahya an-Nawawi (Imam Nawawi) di Darul Hadis."
Mendengar perkataan itu, Imam as-Subki terus turun dari unta lalu berkata kepada pengiringnya, "Naiklah, tidak patut aku naik unta sedangkan di bawahku ada orang yang kedua-dua matanya pernah melihat Yahya an-Nawawi."
Pengiring unta akhirnya naik di atas unta sedangkan Imam as-Subki pula yang menjadi pengiring. Ketika sampai di Damsiq dan masuk ke Darul Hadis, Imam as-Subki melantunkan dua bait syair:Dan di Darul Hadis
Ada sebuah makna halus
Aku keliling dan aku datangi setiap sisinya
Agar hangat wajahku menyentuh
Tempat berpijak kaki Imam an-Nawawi.

[Muhy ad-Din Abu Zakaria Yahya bin Syirf an-Nawawi seorang yang mendalami fikah dan bersikap warak. Apabila disebut Syaikhain dalam Mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada Imam Nawawi dan Imam Rifa'i. Menulis banyak kitab besar yang menjadi rujukan para ulama. Meninggal pada 24 Rejab 676H.]

[Al-Imam al-Hafiz Taqiy ad-Din as-Subki dikenali dengan nama Imam as-Subki. Imam Taj ad-Din, Zain ad-Din adalah ayah dan sekaligus gurunya yang juga seorang hakim. Berguru dengan al-Hafiz Dimyathi, Syaikh al-Islam, Ibn Daqiq al-Id dan lain-lain. Digelar Imam Muhadisin, Imam Fuqaha' dan Imam Usuliyyin. Meninggal pada tahun 756H di Kaherah.]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.