Saturday, September 1, 2012

۝ KEAJAIBAN FIRASAT KEKASIH ALLAH ۝


Kisah 30


Imam Shafi'i adalah imam agung yang mempunyai kedudukan yang mulia. Di dalam 'Tarikh Baghdad' ditulis bahawa ketika ibunya mengandungkan dia, ibunya bermimpi melihat bintang yang besar dan bergerak keluar dari perutnya terus naik tinggi ke langit sehingga sampai dan jatuh ke Mesir. Cahaya percikan bintang itu bertebaran ke seluruh dunia.

Para ahli takwil mimpi mentafsirkan bahawa ibunya akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi ulama besar yang ilmunya secara khusus memberi manfaat kepada penduduk Mesir dan akan menjadi terkenal serta diikuti di seluruh dunia.
Dia bukan hanya mengungguli ilmu-ilmu syariat, tetapi juga ilmu firasat yang dipelajarinya di negara Yaman.Imam ar-Rabi', Imam al-Muzani dan Imam al-Buwaithi adalah anak murid Imam Syafi'i. Suatu hari mereka datang menziarahi Imam Syafi'i. Dia melihat mereka lalu berkata kepada ar-Rabi', "Kamu akan meninggal dunia dalam hadis."
Kepada al-Muzani dia berkata, "Seandainya dia berdebat dengan syaitan, nescaya dia akan menang."
Dia berkata kepada al-Buwaithi, "Kamu akan meninggal dunia di besi."
Imam ar-Rabi' sepanjang sejarah dikenali sebagai imam yang luas ilmunya dan menguasai ilmu hadis. Demikian juga, Imam al-Muzani memang terkenal dengan kekuatan hujah dan kedalaman ilmu pengetahuannya. Dia adalah murid Imam Syafi'i yang paling warak, dimakamkan berhampiran makam Imam Syafi'i. Imam al-Buwaithi pula adalah murid yang paling kanan dan pengganti Imam Syafi'i, kuat beribadah, menghatamkan Quran sekali setiap hari, diberi izin untuk berfatwa ketika Imam Syafi'i masih hidup.
Imam ar-Rabi' berkata, "Aku menziarahi al-Buwaithi pada hari dia difitnah dan dia terikat dengan rantai besi."
Di dalam riwayat hidupnya ditulis bahawa suatu hari Imam Syafi'i sedang duduk bersama sahabatnya Muhammad bin Hasan. Seorang lelaki lalu di hadapan kedua-duanya, lalu Muhammad bin Hasan berkata kepada Imam Syafi'i, "Cubalah kamu teka siapa dia."
Imam Syafi'i menjawab, "Aku kurang pasti. Jika dia bukan tukang kayu, mungkin tukang jahit."
Humaidi, yang melaporkan cerita ini berkata, "Ketika lelaki tersebut ditanya tentang pekerjaannya, lelaki itu menjawab: Dahulu tukang kayu dan sekarang tukang jahit."

[Nama sebenar Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris digelar Abu Abdullah. Dilahirkan di Ghazza tahun 150H. Hafaz al-Quran ketika berumur 7 tahun. Umur 11 tahun, hafal kitab al-Muwathto'. Diberi kepercayaan oleh gurunya berfatwa ketika berumur 15 tahun. Meninggal di Mesir pada tahun 204H dalam usia 54 tahun.]

[Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi murid Imam Syafi'i dan pewaris ilmunya. Dilahirkan pada 174H dan meninggal pada 270H. Di kalangan anak murid Imam Syafi'i, dialah yang paling banyak meriwayatkan Qaul Jadid. Imam Syafi'i sendiri pernah berkata: "Ar-Rabi' riwayati." (Ar-Rabi' adalah riwayatku.)]

[Ismail bin Yahya bin Ismail berasal dari satu kabilah Muzainah. Terkenal dengan gelaran Imam Al-Muzani. Seorang periwayat hadis, ahli fikah dan ahli debat yang kuat hujahnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentangnya: "Jika dia (al-Muzani) berdebat dengan syaitan, nescaya dia akan menang." Meninggal pada tahun 264H.]

[Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi meninggal pada tahun 231H. Murid utama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata: "Tidak seorang juga yang lebih berhak atas kedudukanku melebih dari Yusuf bin Yahya al-Buwaithi."]

[Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, sahabat karib dan murid Imam Abu Hanifah. Guru kepada Imam Syafi'i. Meninggal pada tahun 189H. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata: "Telah pergu hari ini Lughah dan Fiqh."]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.