Saturday, September 1, 2012

۝ BALASAN MENCELA IBU BAPA ۝


Kisah 18


Diriwayatkan daripada Atho; bin Yasar bahawa, ketika sebuah rombongan musafir sedang berehat di suatu tempat, mereka terdengar suara pekikan keldai berulang kali yang menyebabkan ramai terkejut. Mereka mencari dari arah mana suara tersebut datang. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kepunyaan seorang wanita tua.
Mereka bertanya, "Kami mendengar suara keldai dari rumah ini yang mengejutkan kami beberapa kali. Tetapi kami tidak melihat mana-mana keldai di rumah ini."
Wanita tua itu menjawab, "Suara itu adalah suara anakku. Dia pernah memanggilku dengan panggilan keldai. Aku mendoakan dia agar menjadi keldai. Dia tidak akan berhenti berteriak sehinggalah terbit matahari."
Mereka bertanya, "Tunjukkanlah kepada kami agar kami dapat melihatnya."
Wanita tua itu membawa mereka ke sebuah kubur anaknya yang sudah meninggal dunia. Suara itu rupanya datang dari tempat perkuburan itu.

[Atho' bin Yasar seorang ahli hadis yang terkenal. Meriwayatkan hadis dariapda Sayidina Ubayy bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Abu Ayyub al Ansari dan sahabat-sahabat lain. Meninggal dunia pada tahun 103H (ada yang mengatakan 94H).]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.