Saturday, July 28, 2012

۝ SAYIDINA UMAR DAN BUDAK KECIL PENGGEMBALA KAMBING ۝


Kisah 5


Abdullah bin Dinar berkata, “Suatu hari aku keluar menuju Makkah bersama Umar bin al-Khattab. Kami berhenti sebentar di tengah perjalanan untuk berehat. Ketika itu, kami melihat seorang budak kecil sedang turun dari bukit. Dia adalah seorang penggembala kambing. Ketika bertemu dengannya, Umar berkata, “wahai penggembala, jualkanlah seekor kepadaku kambing ini.”
Budak itu menjawab, “Aku hanya penggembala yang menjaga kambing ini. Semuanya ini kepunyaan tuanku.”
Umar mengujinya, “Nanti beritahu sahaja kambing ini dimakan oleh serigala.”
Budak itu menjawab kembali, “Jika itu yang aku katakan nanti, jadi dimana Allah?”
Mendengar jawapan itu, Umar menangis. Kemudian dia menghampiri budak itu, lalu membeli dan memerdekakannya.
Umar berkata kepadanya, “Kata-kata kamu tadi membebaskan kamu daripada penghambaan di dunia, semoga nanti di akhirat, kata-kata kamu itu dapat membebaskan kamu daripada seksa api neraka.”

[Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izzi bin Rabah. Dipanggil Abu Hafash dan mendapat gelaran ‘al-Faruq’ (yang membezakan yang hak dan batil). Masuk Islam ketika para penganut Islam ketika itu hanya sekitar 40 orang. Meninggal pada tahun 23H, dalam usia 63 tahun.]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.